KANCELARIE ADWOKACKIE

Adw. Dariusz Niedźwiedź

Adw. Iwona Sarna

ul. Odrodzenia 11a

59-300 Lubin

Biuro:

+48 844 44 54

e-mail: biuro@24adwokat.pl

e-mail: sekretariat@24adwokat.pl

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

JESTEŚ PODEJRZANY LUB OSKARŻONY?

 

ZAPAMIĘTAJ! Zawsze w przypadku aresztowania, podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub oskarżenia możesz i powinieneś się bronić. NIE WIERZ w to, że broniąc się pogorszysz swoją sytuację - to nie jest prawda!

Nie wolno Ci pochopnie, bez przemyślenia przyznawać się do stawianych zarzutów. Nie przyznanie się do zarzutów nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, możesz jedynie zyskać. Zawsze zdążysz się przyznać!

Nie musisz składać żadnych wyjaśnień. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji. Zawsze zdążysz wyjaśnić później!

Kiedy sprawa prowadzona jest przeciwko Tobie lub do tego zmierza, nie musisz pomagać policji lub prokuraturze. Dobre wyniki organów ścigania nie są Twoją sprawą.

JESTEŚ POKRZYWDZONY?

 

Stało się. Pobito Cię? Oszukano, a może okradziono? Ktoś nazwał lub obraził Cię tak, że nie możesz tego przeboleć? Czy ktoś stale Cię nęka i prześladuje? Porysowano Ci auto lub wybito szybę? A może ktoś, kto powinien Cię wspierać po prostu pastwi się nad Tobą w domu?

W każdym przypadku naruszenia Twoich dóbr, takich jak zdrowie, życie, wolność, godność, czy mienie stajesz się POKRZYWDZONYM. Prawo chroni Twoje interesy, a Ty z tego korzystaj!

Co jednak robić i jak nie pogorszyć jeszcze swojej sytuacji?

ZAPAMIĘTAJ! Nie jesteś zupełnie bezradny i zdany wyłącznie na łaskę Prokuratora, Policji, czy Sądu. Możesz i powinieneś działać. Rówież od Ciebie zależy, czy sprawiedliwości stanie się zadość.

www.24adwokat.pl
adwokat prawnik lubin kancelaria adwokacka

Kancelarie Adwokackie  +48 76 844 44 54

Adw. Dariusz Niedźwiedź  +48 603 605 603 

Adw. Iwona Sarna  +48 607 81 71 81

 

Pogotowie prawnicze

 

24h/dobę, 7 dni w tygodniu: Jeśli Twój problem jest gardłowy, nastąpiło zdarzenie nagłe lub zostałeś zatrzymany przez organa ścigania albo spotkało to bliską Ci osobę...zadzwoń pod ten numer:

 

+48 601 454 601

adwokat prawnik lubin kancelaria adwokacka

  Nasze usługi  

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

Prawo rodzinne

 

wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

Prawo cywilne

 

wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

Prawo karne

 

Z punktu widzenia formalno-prawnego prawem karnym jest zespół norm prawnych definiujących czyny zabronione pod groźbą kary oraz określających zasady odpowiedzialności za te czyny. Najistotniejszym elementem tej definicji jest kara, będąca przewidzianą przez prawo ujemną reakcją na czyn zabroniony.

  §  

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka
adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

JESTEŚ ŚWIADKIEM?

 

Jeśli zostałeś wezwany w tym charakterze - musisz się stawić. Oczywiście również i Tobie przysługuje prawo do usprawiedliwienia swojej nieobecności w przypadkach losowych, w razie pilnego wyjazdu lub choroby. Zrób to jednak zawczasu, aby uniknąć kłopotów lub kary grzywny. Jeśli podejrzewasz, że sprawa, w której masz zeznawać jako świadek, może dotyczyć również Ciebie, skorzystaj z porady adwokata. Może się bowiem zdarzyć, że kiedy będziesz przesłuchiwany jako świadek sam dostarczysz policjantowi lub prokuratorowi informacji, które będą mogły stanowić podstawę zbierania dowodów przeciwko Tobie. Wtedy ze świadka możesz stać się podejrzanym. Postaraj się uniknąć takiej sytuacji. ZAPAMIĘTAJ! Zapytaj przed lub w trakcie przesłuchania, czy składając zeznania w tej sprawie możesz narazić siebie lub bliską Ci osobę na odpowiedzialność karną. Jeśli tak - to masz prawo odmawiać odpowiedzi na pytania, które ocenisz jako potencjalnie niebezpieczne dla Ciebie lub Twoich najbliższych.

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

 Radzimy:

 

Czytaj wszystko, co podpisujesz. Pośpiech może Ci zaszkodzić. 

 

• Nie wolno przyznać się do stawianych zarzutów. Nie przyznanie się do zarzutów nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, możesz jedynie zyskać. Zawsze zdążysz się przyznać.

   

• Nie wolno składać wyjaśnień. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji. Zawsze zdążysz je złożyć.

   

• Nie musisz pomagać policji lub prokuraturze, kiedy sprawa prowadzona jest przeciwko Tobie lub do tego zmierza . Dobre wyniki organów ścigania nie są Twoją sprawą.

   

• Skonsultuj swoją sprawę z adwokatem. Żądaj z nim kontaktu. Masz do tego pełne prawo.

  Nasi Prawnicy  

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

KANCELARIA ADWOKACKA

Adw. Iwona Sarna

ul. Odrodzenia 11a

59-300 Lubin

+48  607 81 71 81

e-mail: adw.lubin@gmail.com

e-mail: sekretariat@24adwokat.pl

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

KANCELARIE ADWOKACKIE

Adw. Dariusz Niedźwiedź

Adw. Iwona Sarna

ul. Odrodzenia 11a

59-300 Lubin

Biuro:

+48 844 44 54

e-mail: biuro@24adwokat.pl

e-mail: sekretariat@24adwokat.pl

 

 

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

KANCELARIA ADWOKACKA

Adw. Dariusz Niedźwiedź

ul. Odrodzenia 11a
59-300 Lubin

+48 603 605 603 

e-mail: dn@24adwokat.pl

e-mail: biuro@24adwokat.pl

 

Kancelarie Adwokackie adw. Iwony Sarny i adw. Dariusza Niedźwiedzia

od samego początku prowadzą ścisłą współpracę, łącząc z powodzeniem swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe. W głównej mierze świadczą usługi w zakresie prawa karnego, w tym karnego-skarbowego, karnego-gospodarczego, prawa medycznego (błąd w sztuce lekarskiej), ale także udzielają pomocy w sprawach rodzinnych,

rozwody, alimenty, władza rodzicielska), czy gospodarczych.

Nasze Kancelarie oferują Państwu pomoc prawną, z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia, najlepszej wiedzy i profesjonalizmu. Klientami Kancelarii są zarówno spółki handlowe, małe rodzinne firmy jak i osoby fizyczne .Do każdej sprawy podchodzimy zawsze z ogromnym zaangażowaniem, na pierwszym miejscu stawiając dobro Klienta. Podstawą działalności Kancelarii jest indywidualne podejście do problemu Klienta i wybranie najlepszej drogi jego rozwiązania. Kierując się troską o zapewnienie Państwu pomocy prawnej w najtrudniejszych nawet przypadkach, szczególny nacisk kładziemy na ciągłe doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie naszych kwalifikacji. Dzięki temu nasza praca spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, zaś zdobyte umiejętności pozwalają nam działać coraz sprawniej i efektywniej. Dla zapewnienia Państwu wszechstronnej pomocy prawnej współpracujemy z innymi kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju.

JESTEŚ PODEJRZANY LUB OSKARŻONY?

 

ZAPAMIĘTAJ! Zawsze w przypadku aresztowania, podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub oskarżenia możesz i powinieneś się bronić. NIE WIERZ w to, że broniąc się pogorszysz swoją sytuację - to nie jest prawda!

Nie wolno Ci pochopnie, bez przemyślenia przyznawać się do stawianych zarzutów. Nie przyznanie się do zarzutów nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, możesz jedynie zyskać. Zawsze zdążysz się przyznać!

Nie musisz składać żadnych wyjaśnień. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji. Zawsze zdążysz wyjaśnić później!

Kiedy sprawa prowadzona jest przeciwko Tobie lub do tego zmierza, nie musisz pomagać policji lub prokuraturze. Dobre wyniki organów ścigania nie są Twoją sprawą.

Nasi Prwnicy

Nasi Prwnicy

Nasi Prwnicy

JESTEŚ PODEJRZANY LUB OSKARŻONY?

 

ZAPAMIĘTAJ! Zawsze w przypadku aresztowania, podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub oskarżenia możesz i powinieneś się bronić. NIE WIERZ w to, że broniąc się pogorszysz swoją sytuację - to nie jest prawda!

Nie wolno Ci pochopnie, bez przemyślenia przyznawać się do stawianych zarzutów. Nie przyznanie się do zarzutów nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, możesz jedynie zyskać. Zawsze zdążysz się przyznać!

Nie musisz składać żadnych wyjaśnień. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień bez żadnych negatywnych konsekwencji. Zawsze zdążysz wyjaśnić później!

Kiedy sprawa prowadzona jest przeciwko Tobie lub do tego zmierza, nie musisz pomagać policji lub prokuraturze. Dobre wyniki organów ścigania nie są Twoją sprawą.

adwokat lubin Prawnik kancelaria adwokacka

  Rachunki bankowe 

Adw. Dariusz Niedźwiedź

rachunek bankowy w

PKOBP Oddział 1 w Legnicy

PL  04 1020 3017 0000 2202 0467 5031

 

Adw. Iwona Sarna:
rachunek bankowy w Banku BZ WBK S. A.:
86 1090 2082 0000 0001 0952 1896
kod SWIFT (BIC code) BZ WBK S. A.
dla przelewów z zagranicy: WBKPPLPP

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

KANCELARIE ADWOKACKIE

Adw. Dariusz Niedźwiedź,

Adw. Iwona Sarna

ul. Odrodzenia 11a

59-300 Lubin

+48 76 844 44 54

 

e-mail: sekretariat@24adwokat.pl

e-mail: biuro@24adwokat.pl